Eta Energi sponser solpaneler til alle sine ansatte!

-Nå er solenergi også blitt lønnsomt i Norge
3. 08, 2017
Norske Soltak leverer solenergi til Haugaland Kraft
26. 10, 2017

Eta Energi sponser solpaneler til alle sine ansatte!

Daglig leder Frode Styve, i energirådgivningsfirmaet Eta Energi i Haugesund, er ikke som andre sjefer. Han brenner for effektive energiløsninger både for selskapets kunder og sine ansatte. Samtidig ser den erfarne energilosen et stort potensiale for bruken av solenergi. Derfor sponser han nå solpaneler til alle sine ansatte!

Som første arbeidsgiver i Norge, har Eta Energi valgt å tilby et eget investeringstilskudd til alle de av selskapets ansatte som velger å installere solcelleanlegg på sine boliger.
Tilskuddet som tilbys, er av tilsvarende størrelse som det som tilbys fra Enova, dvs inntil kr 15.000,-. Selskapet tilbyr samtidig en rimelig finansieringsordning slik at investeringen blir langt mer attraktiv for den enkelte. Eta Energi AS har i tillegg forhandlet frem en gunstig felles innkjøpsavtale med den Haugesundsbaserte solenergileverandøren, Norske Soltak AS. Dette gjør investeringene ekstra gunstig både for selskapet og de ansatte.

Solenergi vinner terreng
Elektrisk energi, produsert i solcelleanlegg, vinner stadig terreng. Dette ser man særlig i områder hvor tilgang til elektrisk energi er begrenset, eller i land hvor prisnivået ligger over det norske. –Nå ser vi imidlertid også en økende interesse for bruk av solenergi her til lands. Det forventes derfor at antallet installasjoner i Norge vil øke betydelig. Økt kunnskapsnivå, teknologisk utvikling og fallende priser på solcelleanlegg vil bidra til en akselerasjon av denne utviklingen.

-Samarbeidet mellom Eta Energi og Norske Soltak, er eksempler på hvordan det grønne skiftet foregår i praksis, sier leder for Stortingets energi- og miljøkomite Ola Elvestuen (V). Han mener satsingen er et forbilde til etterfølgelse.

-Forbilledlig satsing
En person som lot seg imponere over initiativet til Eta Energi, var Stortingsrepresentant og leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen (V). Under Energirikekonferansen i Haugesund, fikk han presentert samarbeidsmodellen fra Eta Energi og Norske Soltak sammen med selskapenes vurderinger av hvordan denne energiformen vil prege det norske energimarkedet i tiden fremover.

Elvestuen påpekte at han ser et stort potensiale for solenergi i Norge, og minner om at takarealer skal benyttes  til enten vannavledning, opphold, energiproduksjon – eller aller helst – alle disse tre samtidig. -Initiativet fra Eta Energi er et forbilde i arbeidet med å tilegne seg ny kompetanse i en bransje i rask utvikling, sier Elvestuen og synes også Norske Soltak er et godt eksempel på hvordan nye arbeidsplasser skapes innenfor fornybar energi.  -Dere er i praksis et eksempel på det grønne skiftet, mente Elvestuen.

Satser på økt miljøkompetanse
Tilskuddet som nå tilbys de ansatte, innleder Eta Energis satsing på oppbygging av kompetanse på sol som energikilde. Et krevende og kaldt klima kombinert med vintermørke og lyse sommernetter gir særlige muligheter og utfordringer. Også samspillet med det norske kraft-, nettleie- og avgiftssystemet vil være avgjørende for om sol vil bli lønnsomt i Norge.
Som miljøfyrtårnsertifisert energi- og miljørådgiver, har Eta Energis virksomhet allerede en svært lav miljøbelastning. Ledelsen sikter likevel mot nye milepæler. –Med denne satsingen på solenergi, ønsker vi både å bidra til energieffektiviserende tiltak hos våre ansatte, samtidig som vi løfter selskapets kompetanse- og miljøprofil ytterligere opp, konstaterer Daglig leder Frode Styve i Eta Energi.

Kontaktpersoner :
Energilos / Daglig leder Frode Styve tlf 90 52 02 21
Energiinspirator / Siv.ing. energi Kari-Marie H. Holmstrøm tlf 92 44 96 11
Norske Soltak: Daglig leder Heine F. Birkeland tlf 412 08 140