Her skal vi lagre verdens reneste solenergi!

Klare for lønnsomme tak i Egersund
19. 04, 2018

Her skal vi lagre verdens reneste solenergi!

Blåfalli verket ved Folgefonna i Hordaland.

Innovasjon Norge har i disse dager bevilget midler til et innovasjonsprosjekt i regi av Norske Soltak, som skal gå til videreutvikling og kommersialisering av en teknologisk lagringsløsning for solenergi. Løsningen, som har fått navnet “Kraftfondet”, er tilpasset det norske kraftmarkedet og øker dynamikken mellom energiproduksjon fra vannkraft og solenergi. Dette skal bidra til å skape økt lønnsomhet for norske solkunder.

Lønnsomheten for solenergi i Norge, preges av at vi har ganske lave energipriser fra vannkraft, samtidig som solinnstrålingen gjennom året er motsatt proporsjonal med energiforbruk for de fleste husholdninger. Der mange land kan nøye seg med å regulere produksjon og lagring av solenergi fra dag til natt, må det norske markedet reguleres mellom måneder og årstider. Dette krever en helt annen lagringskapasitet enn det som kan oppnås med konvensjonelle batterier.

Kraftfondet skal øke dynamikken mellom produksjon av energi fra vannkraft og solenergi, og øke avkastningen for energiproduserende solkunder.

Ordinær batteriteknologi er fortsatt ganske kostbar, og har heller ikke kapasitet til å regulere den norske ubalansen mellom produksjon av solenergi i sommer- og vintermånedene. Samtidig har Norge faktisk verdens reneste batterier i kraftselskapenes vannmagasiner. Her ligger den elektriske energien bokstavelig talt og venter på å bli tappet, og den kan lagres gjennom lange perioder uten å miste verdi. Det er dette som danner bakgrunnen for det nyutviklede Kraftfondet.

Solenergi tar stadig større markedsandeler i det internasjonale energimarkedet, og dersom utbyggingen av solenergi vokser med samme tempo i årene fremover, vil dette gradvis bli en dominerende energikilde. Der mange land faser ut forurensende kraftverk til fordel for solenergi for å nå sine klimamål, er Norge imidlertid i en særstilling med sin miljøvennlige vannkraft.

Det er da også kombinasjonen av tradisjonell vannkraft og ny teknologi for solenergi, som danner grunnlaget for Kraftfondet. Målet er å bidra til å optimalisere energiutvekslingen mellom vannkraft og solenergi, slik at både regnvær og solskinn utnyttes optimalt.

Dersom du ønsker å bli med og teste Kraftfondet, kan du ta kontakt med Norske Soltak på kraftfondet@norskesoltak.no.